История создания и основные этапы развития города Горбатов, попытка упорядочения застройки в соответствии с новыми градостроительными принципами классицизма. Современное состояние планировки, мягко наложенной на богатый, пересеченный рельеф местности.
Поняття світогляду як самооцінка людини, розуміння себе в світі та аналіз довкілля. Релігійне спрямування українського бачення, роль у ньому уявлень і вірувань. Доля і душа людини, значення сновидінь. Стародавні повір'я про походження "нечистої сили".
Предания о возникновении названия "Мещёра". Восстание против советской власти в Касимове осенью 1918 г. Музей Мещерских лесов в Перхурово. Село Погост Касимовского района Рязанской области. История села Бельково. Чугунолитейное производство в городе Гусь.
Характеристика этнической и национальной культуры, ее значение. Особенности понятий этноса, субкультуры и нации. Образование более высокого порядка, чем этнос. Развитие и функционирование национальных и этнических культур в современном мире, их значение.
Причины формирования родоплеменной организации населения Саудовской Аравии, ее основные элементы. Черты Саудовской племенной организации. Позиции правящей семьи Аль Сауд в настоящее время. Причины значительного ослабления саудовской родоплеменной системы.
Основной состав населения Пакистана, его лидеры, партии и организации националистического направления. Участие Исламабада в коалиции, возглавляемой США, а также экономическая, политическая, демографическая и религиозная характеристика государства.
Буддизм - религиозно-философское учение, история возникновения; моральные ценности: очищение разума, мудрость; непреложность закона Кармы и перерождения; развитие участливой доброты и сострадания. Семейно-бытовая жизнь, праздники, социальные институты.
Этапы развития и становления хирургии на Вологодчине. Описание территории больничного комплекса, видового состава фауны и дендрофлоры. Роль вологодских врачей в становлении медицины и проблемах здравоохранения области. Формирование хирургической школы.
Головні моменти історії селища Добротвір, особливості демографічної ситуації та географічного розташування, культурно-освітнє життя. Прийняття рішення про будівництво Добротвірської теплової електростанції, її потужність та значення для розвитку селища.
Описание основных достопримечательностей Краснодара, к которым необходимо отнести, в первую очередь, его архитектуру – недаром в начале ХХ в. город называли Маленьким Парижем. Главные улицы и бульвары, театры, памятники, кафедральные соборы Краснодара.
История возникновения электричества в Симбирске. Здание Ульяновских городских электросетей - исторический памятник промышленной архитектуры города начала XX в. Архитектурно-художественная композиция здания, его историческое и архитектурное значение.
Джерела відомостей про різноманітних дивовижних легендарних людей. Міркування про походження чудовиськ від Адама і Ноя у християнській літературі. Легенди про песиголовців у Греції. Проникнення на Україну оповідей про велетнів, пігмеїв і песиголовців.
Українські легенди та перекази про походження свійських тварин - коня, вола, корову, свиню - їх характерні особливості та зовнішній вигляд. Релігійно-міфічні погляди людини на природу свійських птахів - курей, гусей, качок, індиків, голубів і павича.
Особливості вірування у множинність небес у різних місцевостях України. Уявлення про будову землі та небес, перебування там Бога та янголів в українських легендах. Якості Сонця та Зорі у народних оповіданнях, прикмети, що зв'язані з природними стихіями.
Відображення світу комах в українських народних легендах та переказах: бджіл та ос, сонечок, мурах та тарганів, вошей і бліх, тарганів та сарани, комарів та дроку. Українські легенди та перекази про однобоких риб - камбали, в'юна, скойок та раків.
Залишки тваринного епосу в легендах про диких і хижих птахів та вплив на них апокрифічної літератури та спостережливості народу. Перекази найвідоміших легенд про ластівку, волове око, горобця, сорокопуда, зозулю, дятла, журавля, солов'я, яструба і сову.
Українські народні повір’я про диких звірів як наслідок багатовікових спостережень. Схожість переказів про походження вовків та ведмедів з загально-арійським віруванням, литовськими легендами. Оповіді про кротів, сліпців, зайця, кажанів, їжаків, ласок.
Вірування про гадів, яке виникло під впливом оповіді Біблії про гріхопадіння наших прабатьків. Варіанти розповідей про гадюк, що викладені в Сумському і Старобільському повіті. Українські повір'я про вужей, культ змій. Легенди про ящірок, жаб та черепах.
Огляд циклу українських легенд про Адама і Єву про "триблаженне древо", смерть Адама і главу його. Розповідь про судьбу Адама. Віра в безсмертя й майбутню праведну винагороду в різних версіях однієї й тій же легенди, викладеної в українських селах.
Короткий опис легенд про використання хріну і часнику, їх містичне походження. Перекази про надприродне, зв’язане з нечистою силою походження тютюну, історії про назву цієї рослини. Двоїсті погляди на паління і на нюхання в багатьох місцевостях України.
Разделы сайта