Мозок та психіка

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи будови та функціонування мозку та психіки

1.1 Будова, функціонування і особливості нервової системи людини

1.2 Психіка і мозок людини. Принципи і загальні механізми зв'язку

1.3 Психічна асиметрія

1.4 Психологічні особливості ліворуких дітей

1.5 Розвиток психіки в процесі еволюції

1.6 Структура свідомості

1.7 Свідомість і несвідоме

2. Практичне заняття

3. Словник термінів


Вступ

На протязі століть, людей постійно хвилювало і хвилює загадкове життя мозку, який являється матеріальним носієм, органом психіки. Ці питання блискуче були вирішені вченими І.М. Сеченовим та І.П. Павловим. Вони прискорили хід природознавства, проникнув у таємницю мозку. Тема «Мозок і психіка» являється однією з ключових тем у дисципліні «Основи психології і педагогіки». Вона розкриває питання природи психіки людини, знання основних психічних функцій та її фізіологічні механізми, співвідношення природних та соціальних факторів в становленні психіки. Використання при самопідгатовці данного матеріалу допоможе студентам краще розібратися в змісті курсу, краще засвоїти теоритичний матеріал. Після ознайомлення з теоретичним матеріалом студенту рекомендується відповісти на питання та провести практичну роботу.


1 Теоретичні основи будови та функціонування мозку та психіки

1.1 Будова, функціонування і особливості нервової системи людини

Психіка є властивість високоорганізованої матєрії – нервової системи. У людини носієм психіки є головний мозок. Нервова система здійснює дві найважливіші функції: зв'язок людини з навколишнім його світом і узгодження, координацію роботи всіх частин організму, управління ним. Всі явища людської психіки виникають, формуються і розвиваються в процесі діяльності мозку, що відображає навколишню дійсність. Інакше кажучи, вища нервова діяльність – фізіологічна основа психіки.

Нервова система людини відрізняється дуже великою складністю. Основний її елемент – нервова клітина – нейрон (рис.1). Кожен нейрон складається з тіла, в якому знаходиться ядро цієї нервової клітини, дендрітов, тобто відгалужень, через які нейрон одержує сигнал від інших нервових клітин, і аксона, довгого нервового закінчення, що передає сигнал на інші нейрони, на м'язи або залози. З'єднання між дендрітамі одного нейрона і аксоном або дендрітамі іншого називається синапсом. Через синапс передається сигнал завдяки так званим нейромедіатором, тобто хімічним речовинам, що виробляються мозком.

Рисунок 1 – Нервова клітина (нейрон)

Розрізняють центральну і периферичну нервову систему. Периферична нервова система є сукупністю нервових волокон, що здійснюють зв'язок центральної нервової системи з різними частинами тіла і внутрішніми органами.

Центральна нервова система складається із спинного і головного мозку. Основні структури кори головного мозку людини приведені на рис. 2

Рисунок 2 – Основні структури мозку людини.

1.2 Принципи і загальні механізми зв'язку психіки і мозку

Спинний мозок розташований усередині хребетного стовпа і є товстим шнуром, що складається з нервової тканини. Поперечний розріз спинного мозку показує, що по краях його знаходиться біла речовина, а всередині – сіра речовина.

У спинному мозку розташовані центри цілого ряду природжених безумовних рефлексів. Він регулює мускульні рухи людського тіла і кінцівок, а також роботу внутрішніх органів.

У спинному мозку знаходяться провідні шляхи, що складаються з пучків нервових волокон. По провідних шляхах збудження передається від периферичних нервових закінчень в головний мозок і з головного мозку до периферії – до м'язів, шкіри, внутрішніх органів.

Головний мозок знаходиться в кістковій черепній коробці, що надійно захищає його від пошкоджень. Мозок знаходиться у внутрішньому рідкому середовищі, що омиває його нейрони. Вага мозку людей коливається в значних межах (від 1 до 2 кг). В середньому у чоловіків досягає 1375 р. у жінок 1245 р., у новонародженого складає 330-340 р. Чи впливає маса мозку на обдарованість людей? Деякі учені схильні визначати обдарованість рас і окремих людей по масі мозку. Расисти намагалися «науково» довести перевагу «вищої» раси по масі і формі черепа. Але їх висновки не витримали критики. Маса мозку видатних людей різко ухилялися від середнього. У И.С.Тургенева-2012г., у І.П.Павлова- 1653г., У Д.И. Менделєєва-1571. Відомо також і те, що у деяких розумово відсталих людей може бути дуже важкий мозок. У одного недоумкуватого хлопчика маса мозку досягала 2400г. Тому правильно вважати, що розвиток мозку йде не за рахунок збільшення маси і кількості нервових клітин, а за рахунок ускладнення зв'язків між ними. Маса мозку деяких геніїв людства не перевищувала норми. Проте їх пірамідальні клітки кори мозку були дуже великі і сильно розгалужені. Сильно розвинені і кровоносні судини мозку, живлячі клітки. Ці особливості пов'язані з багатогранною розумовою діяльністю.

Відомий італійський психіатр і антрополог Чезаре Ломброзо, запропонував цікаву теорію. Згідно якої виділив ряд аномалій черепа геніїв. Череп геніальної людини трохи менше за звичний, але важче через склеротичні нарости. Часто асиметричний, сплюснутий і небагато подовжений. На думку німецького психолога Ернеста Кречмера, середньостатистичний геній є психопатичною особою з надчутливими нервами, бурхливими афектними реакціями, малою здібністю до пристосування, постійними капризами і перепадами настрою, дратівливістю і образливістю.

Також є думка психіатрів, що видатні люди найчастіше народжуються в сім'ях, де предки по одній лінії проявляли обдарованість, а в по другой- були психічно не здоровими. Обидва ці якості через покоління накопичуються в підсвідомості нащадків. І у результаті наступав момент, коли в одному з нащадків сила обдарованості, що скопилася, і хвороби досягала «критичної маси» – тоді і народжувалися Тургенев або Бетховен. Душевна хвороба в житті таких людей виконує роль ключа, що відкриває темницю підсвідомості, звідки разом з природженою шизоїдностью випліскуються яскраві ідеї образи.

Головний мозок людини не є суцільною масою. Він складається з ряду відділів, пов'язаних один з одним (рис. 2). Нижній його відділ називається довгастим мозком, який сполучає спинний мозок з головним. Над довгастим мозком знаходяться середній мозок, мозочок, ще вище – проміжний мозок. Всі ці відділи зверху покриті великими півкулями.

Довгастий мозок виконує важливу роль в життєдіяльності організму. У ньому розташовані центри, регулюючі дихання, серцево-судинну діяльність, діяльність органів травлення. Тому не тільки видалення, а навіть пошкодження довгастого мозку закінчується смертю. Довгастий мозок і міст виконують дві функції – рефлекторну і провідникову.

До заднього мозку відносяться міст і мозочок. Мозочок регулює рівновагу і забезпечує координацію довільних рухів. При порушенні роботи або захворюванні мозочка тварина, наприклад, не може стояти і виробляє безперервні рухи головою, тулубом і кінцівками; не може координувати руху кінцівок.

Функції мозочка досліджують шляхом його роздратування часткового або повного видалення і вивчення біоелектричних явищ. Наслідки видалення мозочка і випадання його функцій італійський фізіолог Лючиані охарактеризував знаменитою тріадою А: астазія, атонія і астенія. Подальші дослідники додали ще один симптом – атаксію.

Безмозжечковая собака стоїть на широко розставлених лапах, скоює безперервні гойдаючі рухи (астазія). У неї порушений правильний розподіл тонусу м'язів сгибателей і розгиначів (атонія). Рухи погано координовані, розмашисті, невідповідні, різкі. При ходьбі лапи закидаються за середню лінію (атаксія), що не спостерігається у нормальних тварин, Атаксія пояснюється тим, що порушується контроль рухів. Випадає аналіз сигналів від пропріорецепторів м'язів і сухожиль. Собака не може потрапити мордою в миску з їжею. Нахил голови вниз або убік викликає сильний протилежний рух. Рухи дуже стомлюють: тварина, пройшовши декілька кроків, лягає і відпочиває. Цей симптом називається астенією.

При видаленні половини мозочка порушуються рухові функції на стороні операції. Це пояснюється тим, що провідні шляхи мозочка або не перехрещуються зовсім, або перехрещуються 2 рази.

Середній мозок виконує важливу роль в регуляції м'язового тонусу і здійсненні настановних і випрямних рефлексів, завдяки яким можливі стояння і ходьба.

Проміжний мозок має велике значення в інстинктивних і емоційних проявах людини. Тут же знаходяться центри обміну речовин в організмі, центри терморегуляції тіла. Порушення діяльності вказаних центрів приводить до розладу роботи органів чуття.

Проміжний мозок (diencephalon) До нього відносяться таламус, метаталамус і гіпоталамус. Таламус сортує сигнали і контролює автоматичні рухи. У людини таламус виконує істотну роль в емоційній поведінці, що характеризується своєрідною мімікою, жестами і зрушеннями функцій внутрішніх органів. При емоційних реакціях підвищується артеріальний тиск, частішають пульс, дихання, розширяються зіниці. Мімічна реакція людини є природженою. Якщо полоскотати ніс плоду 5 – 6 міс., то можна бачити типову гримасу незадоволення (П. ДО. Анохин). У тварин при роздратуванні таламуса виникають рухові і больові реакції: виск, бурчання. У клініці симптомами поразки таламуса є сильний головний біль, розлади сну. порушення чутливості (підвищення або пониження), рухів, їх точності, відповідності, виникнення насильницьких мимовільних рухів.

У метаталамусі розташовані ядра, що є рефлекторними центрами зору і слуху.

Гіпоталамус, відповідає за роботу центрів голоду, спрага, а також сон, температуру тіла і статеву поведінку. Поряд з ним знаходиться гіпофіз – залоза, регулююча зростання організму.

Ретикулярна формація. Між гіпоталамусом і середнім мозком знаходиться ретикулярна формація, регулятор активності мозку. Саме ретикулярна формація виділяє так звані медіатори, тобто мозкові гормони, що активують або, навпаки, знижують активність мозку. Між підкіркою і таламусом знаходиться лімбічеська формація – утворення, що відповідає за емоції і пов'язані з ними реакції

Всі відділи мозку взаємозв'язані між собою і є єдиною цільною системою. Проте в їх діяльності спостерігається строга ієрархія, тобто підпорядкування нижчих відділів мозку вищим відділам, над якими домінують великі півкулі.

Кора великих півкуль мозку. У корі налічується близько 14 мільярдів нейронів різного розміру, форми і будови. Складають 6 шарів, що розрізняються по своїх функціях. Завдяки своїм відросткам і синапсам клітки кора вступає в численні контакти один з одним. Кожен нейрон може мати в середньому близько 5 тис. контактів з іншими нейронами. Тому кора є єдиним, злагоджено діючим цілим.

У корі обох півкуль головного мозку розрізняють чотири частини: лобову, потиличну, тім'яну і скроневу. Лобові частки, виконують найважливішу роль в організації цілеспрямованої діяльності, підпорядкуванні її стійким намірам, спонукальним причинам (мотивам). При поразці лобових часток цілеспрямована осмислена поведінка стає неможливою, будь-яка випадкова відволікаюча обставина спонукає до невиправданої поведінки. Решта часток відає прийомом, переробкою і зберіганням інформації, що поступає від органів чуття. У потиличній частці знаходяться центри зору, в скроневій – центри слуху і нюху, в тім'яній – центри шкірних відчуттів (тепла, холоду, тиску).

Існує помилка, що наш мозок працює на 10%. Насправді він працює на 100%. Навіть коли ми читаємо і здавалося б, активізовані лише зони відповідальні за зір, читання і логіку, в цей же час трудяться і інші нейрони, наприклад, ті, що відповідають за підтримку пози. Вони менш активні, але також передають сигнали і у будь-який момент готові виконати будь-яке завдання. Якби мозок дійсно працював на десяту частину, людина померла б через 4 хвилини. Інша справа, як часто людина активізує ті або інші зони.

А.Р. Лурія запропонував виділити три анатомічно відносно автономні блоку головного мозку, забезпечуючі нормальне функціонування відповідних груп психічних явищ Це блок тонусу кори, блок прийому, переробки і збереження інформації, блок програмування, регуляції і контролю діяльності.

Перший – блок мозкових структур, що підтримують певний рівень активності. Він включає неспецифічні структури різних рівнів: ретикулярну формацію стовбура мозку, структури середнього мозку, глибинних його відділів, лімбічеськой системи, медіобазальні відділи кори лобових і скроневих часток мозку. Від роботи цього блоку залежить загальний рівень активності і виборча активізація окремих підструктур, необхідна для нормального здійснення психічних функцій. Другий блок пов'язаний з пізнавальними психічними процесами, сприйняттям, переробкою і зберіганням різноманітної інформації, що поступає від органів чуття: зору, слуху, дотику і т.п. Його кіркові проекції в основному розташовуються в задніх і скроневих відділах великих півкуль. Третій блок охоплює передні відділи кори головного мозку. Він пов'язаний з мисленням, програмуванням, вищою регуляцією поведінки і психічних функцій, свідомим їх контролем.

1.3 Психічна асиметрія

Йдеться про явище функціональної асиметрії (від гр. Άσυετρια – невідповідність) – спеціалізованої активності півкуль. Вона має широкий спектр проявів: починається з рухової і закінчується психічною асиметрією – розподілом психічних функцій між правою і лівою півкулями. Психічна асиметрія властива тільки людині, а передумови її становлення передаються генетично. За даними В. Пенфільда і Л. Робертса, до двох років будь-яка півкуля може прийняти на себе цю почесну роль.

Найбільший фізіолог І.П. Павлов писав про два типи людей: «Життя виразно вказує на дві категорії людей: художників і мислителів. Одні – художники захоплюють дійсність цілком, суцільно, сповна, живу дійсність, без жодного дроблення… Інші- мислителі, саме дроблять її, роблячи з неї якийсь тимчасовий скелет, і потім тільки поступово як би знову збирають її частини і стараються їх таким чином пожвавити…» Художникі – люди з переважанням «правополушарного» образного мислення, тобто з активнішою, сильнішою правою півкулею. Мыслители» – люди з переважанням «лівополушарного» абстрактного мислення, тобто з активнішою лівою півкулею.

Так, ліва півкуля здебільшого оперує інформацією, яка існує в словесній або знаковій формі, і забезпечує читання і рахунок, права – наочною інформацією і забезпечує орієнтацію людини в просторі, розрізнення музичних тонів, мелодію, розпізнавання окладних об'єктів, продукування сновидінь, емоційне відношення до оточення.

Дослідник Хосе Сильва в ході своїх досліджень, дійшов висновку, що права і ліва півкулі до 14-річного віку задіяні паралельно. Пізніше дев'ять з десяти починають обходитися однією лівою половиною. Чому?. Адже природа не нагороджує людину нічим зайвим. Більшість людей, прагнуть пристосуватися до нашого логічного і розсудливого світу, стає прагматиками. Тому не розвивається права половина – здібності, закладені спочатку, забуваються. Проте успішнішими, здоровими часто виявляються якраз люди, що зберегли здатність працювати з правою півкулею – природа прагнути до гармонії. Правопівкульні можуть управляти стресом, ліками від якого є – релаксація.

Отже, ми переконалися, що немає головної і другорядної півкулі. Права – база образного мислення – охоплює мир явищ у всьому багатстві і різноманітності. Ліва – база абстрактного мислення – шукає і знаходить в цьому світі гармонію причин і слідств. Повноцінна психіка припускає узгоджену і урівноважену роботу обох півкуль

1.4 Психологічні особливості ліворуких дітей

Впродовж всієї еволюції люди, що відрізнялися від більшості якимись індивідуальними особливостями, наприклад, лівші, викликали інтерес і здивування. Проте відношення до лівшів, як і іншим «білим воронам» часто було настороженим, а іноді і різко негативним. «Сліди» такого відношення залишилися в багатьох мовах. Наприклад, в російській мові існує дотепер безліч прикладів такого роду. "Лівий товар" – товар, проданий наліво, тобто незаконним чином, або товар фальшивий, підроблений. У англійській мові слово "ліворукий" має додаткові значення "незграбний", "лицемірний", "зловісний", "незаконний". Подібні зв'язки простежуються у французькій, італійській, іспанській, німецькій мовах. Враховуючи зв'язок мови і свідомості, не варто дивуватися з негативного стереотипного сприйняття лівшей "праворукою" більшістю.

Зараз феномен лівшества багато вивчається, результати цієї роботи дозволяють змінювати стереотипне сприйняття лівшей і поступово виробляти методики їх навчання. Якщо раніше лівшей в школі прагнули перенавчати, «підганяти» їх під праворукий клас (і вчителі), то в даний час всім педагогам відомо, що не треба переробляти природу. Лівші влаштовані інакше: якщо у правші домінуючою є ліва півкуля мозку, то у лівші – праве. Перебудова свідомості негативно позначається не тільки на письмових здібностях дитини, але і на мовних, зорових, оскільки пригноблюється найважливіша для ліворукого права півкуля мозку.

Ліворукі нерідко переживають емоційну напругу, справжню хворобу, що називається «декстрастресом» (від лат. «декстер» – «правий»). Рідко діти переносять перенавчання безболісно. Стають запальними, дратівливими. Нерозуміння оточуючих, окрики батьків, вчителів закінчуються тим, що у школяра пропадає бажання вчитися. Правопис знижується на 30%. Погіршується нічний сон і апетит. В деяких випадках провокується нічне нетримання сечі, заїкання, астенодепресивні реакції. Перенавчених лівшей і з віком не покидає відчуття тривоги, невпевненість в собі. Встановлено, що пригнічене «лівшество» знижує активність, веде до незначного уповільнення реакцій. Лівші думають і відчувають по-іншому. В більшості своїй вони –емоційні лідери, у них яскравіша уява, схильність не до монотонної, а до творчої роботи, вразливість, ранимість. Їм властиві веселість, артистичність. У них більше, ніж у праворуких, розвинене чуття, інтуїція, в той же час виникають труднощі з концентрацією уваги, погана переносимість стресів, певна тендітність особи і здоров'я.

Вивчення особливостей лівшей ускладнюється тим, що лівші зовсім не є однорідною групою. Існують різні причини лівшества, від яких може залежати розвиток тих або інших якостей у дитини. Крім того, зустрічається «приховане лівшество». Але і це не все. Дитина може бути ліворукою, але не абсолютним лівшею. Щоб розібратися у всьому різноманітті цих проявів, перш за все розмежуємо поняття "ліворукість" і "лівшество".

Ліворукість визначає тільки провідну руку, тоді як лівшество – комплексна характеристика, що відображає велику активність правої півкулі головного мозку (на відміну від правшей, у яких домінує ліва півкуля). Таким чином, якщо дитина віддає перевагу всьому робити лівою рукою, то з упевненістю можна стверджувати, що віна ліворука. Проте, чи є віна лівшею в цілому, можна судити тільки після виявлення у неї провідного ока, що веде ноги і ведучої руки.

Тепер перейдемо до питання про причини ліворукості. Вони можуть бути різними.

Найчастіше зустрічається так зване генетичне лівшество. Достовірно встановлено, що ліворукість в 10 – 12 разів частіше зустрічається в сім'ях, в яких лівшею


9-09-2015, 16:02


Страницы: 1 2
Разделы сайта