Документообіг: сутність та вимоги до організації

/К. Г. Митяев. – М.: центр топография МВС им. К.Е. Ворошилова, 1946.

19. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 //Офіційний вісник України, 1997. – 36 с.

20. Рогожин, М.Ю. Справочник по делопроизводству /М. Рогожин. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.

21. Сельченкова Светлана. Документооборот: принципы организации и анализ //Секретарь-референт. – 2004. – № 11. – С. 23–26

22. Спивак, В.А. Делопроизводство /В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.

23. Тараканов, К.В. Информатика. Учебное пособие /К. В. Тараканов. – М.: Книга, 1986. – С. 32

24. Таранченко Ольга. Делопроизводство – автоматизация работы //Секретарское дело. – 2003. – № 4. – С. 27–28

25. Філіпова, Л.Я. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організація, технології (зарубіжний досвід) // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 4. – С. 15-18

26. Химич, Ю.В. Документооборот в территориально-распределённой компании // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2006. – № 9. – С. 24–33

27. Шеремета, А. Первинні документи та документообіг на підприємстві //Секретарь-референт. – 2004. – № 10. – С. 20-23
8-09-2015, 11:57

Страницы: 1 2 3
Разделы сайта