Система документації

на всі питання давати повні відповіді, не допускати виправлень або закреслення, прочерків, помарок, в строгій відповідності із записами, які містяться в його особистих документах. Негативні відповіді в графах листка по обліку кадрів записуються без повторення питання. При заповненні графи «Образованіє» слід застосовувати наступні формулювання: «вище», «неповне вище», «середнє спеціальне», «неповне середнє» – залежно від того, який документ є у працівника. В графі «Сімейний стан» перераховуються всі близькі родичі (чоловік, дружина, дочка, син), що проживають спільно з працівником. Указуються прізвище, ім'я, по батькові і дата народження кожного члена сім'ї.В графі «Виконувана робота з початку трудової діяльності» відображаються відомості про роботу в строгій відповідності із записами в трудовій книжці.Всі записи проводяться в хронологічному порядку.При заповненні листка по обліку кадрів використовуються наступні документи:· паспорт;· трудова книжка;· військовий квиток;· документи про освіту;· документи про привласнення вченого ступеня, вченого звання.Листок по обліку кадрів підписується особою, що приймається на роботу, і фахівцем по кадрах після звірки відомостей, занесених в анкету, з відповідними документами і завіряється друком відділу кадрів.Копії всіх документів завіряються особистим підписом фахівця по кадрах після звірки їх з оригіналами документів.Доповнення до особистої справи – документ, в якому фіксуються відомості про переміщення працівника по роботі (дата вступу до посади і дата відходу з неї) з вказівкою причини переміщення («Призначений з пониженням в атестаційному порядку»). Доповненнядо особистої справи складається фахівцем по кадрах і не потребує завіренні підписом або друком.Особиста картка форми N Т‑2 складається фахівцем по кадрах по уніфікованій формі, містить в собі відомості про персональні дані працівника в повній відповідності з представленими документами. У разі оновлення стара особиста картка вилучається з розділу особистої справи «Анкетно-біографічні і характеризуючі матеріали», залучається до «Додаткових матеріалів» і замінюється новій. Особиста картка підписується фахівцем по кадрах.Надалі особиста справа поповнюється документами, що виникають в процесі трудової діяльності працівника, до яких відносяться:· атестаційні листи;· копії документів про твердження на посаді;· інші характеризуючі і доповнюючі матеріали.Особиста справа ведеться протягом всієї трудової діяльності працівника. Зміни, що вносяться в особисту справу, повинні бути підтверджений відповідними документами.Фахівець по кадрах одержує від що приймається на роботу працівника документи, перевіряє повноту їх заповнення і правильність указуваних відомостей відповідно до пред'явлених документів.

Задача

Знайдіть помилки в оформленні наказу:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО «КОНТІНЕНТАЛЬ»ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123ІНН/КПП 1234567890/123456789 НАКАЗ 21.07.2005 №45 УльяновськПро внесення змін в штатний розклад У зв'язку з наказом директора від 21.07.2005 №44 «Про реорганізацію служби діловодства» НАКАЗУЮ: 1. Внести в штатний розклад апарату організації наступні зміни:1.1 Добавить до складу служби діловодства посада секретаря-референта у складі 1 штатної одиниці з посадовим окладом 8500 рублів 00 коп. без персональних і інших надбавок;1.2 Увеличить місячна фундація заробітної платні на 8500 рублів 00 коп.1.3 Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора Козлова А.М. Директор ЗАТ «Контіненталь» С.М. Прыгунов
Помилка №1- в шапці не потрібно указувати реквізити організації.Помилка №2 – номер і назва наказу пишуться відразу після наказу.Помилка №3 – число пишеться з правої сторони.Помилка №4 – назва міста пишеться з лівого боку.Помилка №5 – не вистачає строчки, що Козлов А.М. ознайомлений з даним наказом, оскільки в пункті 1.3 вказаний, що він несе контроль за виконанням даного наказу.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО «КОНТІНЕНТАЛЬ» НАКАЗ №45«Про внесення змін в штатний розклад». р. Ульяновськ 21.07.2005 У зв'язку з наказом директора від 21.07.2005 №44 «Про реорганізацію служби діловодства» НАКАЗУЮ: 1. Внести в штатний розклад апарату організації наступні зміни:1.1 Добавить до складу служби діловодства посада секретаря-референта у складі 1 штатної одиниці з посадовим окладом 8500 рублів 00 коп. без персональних і інших надбавок;1.2 Увеличить місячна фундація заробітної платні на 8500 рублів 00 коп.1.3 Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора Козлова А.М.

Директор ЗАТ «Контіненталь» С.М. Прыгунов

Ознайомлений А.М. Козлов


8-09-2015, 14:23

Страницы: 1 2
Разделы сайта