Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

в ознайомленні з новим журналом "Кадровик України" та розділами, присвяченим роботі з документами.

В журналі наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, які мусить знати управлінський персонал для оперативної орієнтації у виборці управлінських рішень.

Велику увагу приділено підготовці та оформленню документів що виникають у процесі діяльності будь-якої установи.

Вичерпно розглянуто склад загальної документації, необхідної для реалізації її функціональної мети, а також оптимальний перелік реквізитів, які допомагають користувачам оперативно підготувати документ.

Детально описано технологію, порядок контролю за виконанням документів за строками і з суті питання, організацію роботи апарату управління з оперативного пошуку та роботі з необхідною інформацією.

Таким чином, знання основ діловедення на сучасному етапі дозволить спеціалістам працювати оперативно і це допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів. Статті та рубрики журналу допомагають освоїти всі необхідні навички роботи з документами.

список використаних джерел та літератури

1. Беспянська Г. "Основні вимоги до оформлення реквізитів". "КУ" №4, №5 2008.

2. Беспянська Г. "Організація конфіденційного діловодства на підприємстві". "КУ" №11 2007, №1 2008.

3. Беспянська Г. "Особливості складання та оформлення розпорядчих документів" "КУ" №8 2008.

4. Беспянська Г. "Службові довідки види, порядок складання і термін зберігання" "КУ" №112007, №1 2008.

5. Блощинська В.А. Сучасне діловодство. Навч. посібник, Ів.-Франківськ, ЦУЛ, 2005.

6. Віденко А.Н. Сучасне діловодство. К., Вища школа, 1998.

7. Головач А.С. Зразки оформлення документів. Донецьк, Сталкер, 1997.

8. Губенко Л. Г., Нємцов В.Д. Ділові папери в менеджменті. Навч. посібник. К., ТОВ "УВПК ЕксОб", 2002.

9. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. К., Либідь, 2000.

10.Комова М.І. Діловодство. Навч. посібник, Львів, Тріада, 2006.

11.Паланська Л. "Окремі питання діловодства на підприємстві". "КУ"№1, 2007.

12.Паланська Л. "Реєстрація службових документів" №5 2007.

13.Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. Підручник. К., МАУП, 1997.

14.Пашутинський Є. Діловодство кадрової служби. К., КНТ, 2004.

15.Стрельніков А. "Про порядок використання печаток і штампів у роботі кадрової служби". "КУ" №12, 2008.

16.Яковченко В. "Загальні вимоги до складання та оформлення документів" "КУ" №1,№2, №3,№4,№5 2007.

17.Яковченко В. "Складання та оформлення службових документів" "КУ" №6,№8 2007.

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

вул. Воровського, 24, Київ 01010

тел.216-36-36, 216-36-38

Додаток 4

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ

вул. Володимирська, 13, м. Київ, 01025 тел.226-20-24, 272-65-12

Додаток 5

НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

Додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

"УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ

РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Додаток 7

СПІЛЬНЕ УКАЇНСЬКО - РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІКАР"

СОВМЕСТНОЕ УКРАИНСКО - РОСИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИКАР"

Додаток 8

Міністерство праці Міністерство освіти і Державний комітет

та соціальної політики науки України статистики України

Додаток 9

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТОРНАДО"

Вул. Новопольова,21, Київ, 01123

Тел. (+38 044) 537-31-56, факс: (+38 044) 537-31-57

Р/р 260020238800 в АБ "Брокбізнесбанк" м. Києва, МФО 300249

E-mail: [email protected] mail.ru

Додаток 10

ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД

АКТ

04.01.2007 №58/4

м. Донецьк

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Національного

педагогічного університету

ім. М.П. Драгоманова

Підпис І.І. Дробот

8 травня 2006 р.

Додаток 12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів

Акціонерів ВАТ "Дніпро"

13.02.2003 №2

Додаток 13

ПОГОДЖЕНО

Директор КП "Софія"

(підпис ) О.В. Дмитрук

"____"________20__р.

Додаток 14

Оголошення надруковано в № 67

До справи № 03-67

Секретар (підпис ) К. Орловська

23.09.2008

Додаток 15

ЗАРЕЄСТРОВАНО

У Міністерстві юстиції України

"25" вересня 2008р.

За № 056/4568

Керівник реєструвального органу

(підпис)

Додаток 16

ФОРМА ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ (формат А4)

Керівнику _____________________________________

(назва організації)

Прізвище, ініціали керівника

Прізвище, ім’я, по батькові

заявника (у родовому відмінку)

Домашня адреса,

номер телефону (за потреби)

Паспортні дані, ідентифікаційний код

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу

________________________________________________

(назва посади, структурного підрозділу)

з_______________________________________________

(дата прийняття, умови)

Відмітка про наявність додатків (за потреби)

Дата Підпис заявника

Додаток 17

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Ярощук Андрій Васильович, народився 15 грудня 1963 року в селі Соснівка Уманського району Черкаської області. У 1970 р. пішов до школи. Закінчив школу в 1980 р. із золотою медаллю.

У1980 році вступив на фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства і закінчив його у 1985 році, здобувши спеціальність економіст.

З 1991 по 1992 рік працював у Жовтневому відділенні держбанку м. Києва. З 1993 р. працюю в департаменті бухгалтерського обліку НБУ на посаді головного економіста відділу методології.

У1991 році закінчив трирічні міські курси англійської мови.

Склад сім "і:

мати - Стеценко Стефанія Василівна, пенсіонер;

дружина - Ярощук Марія Степанівна, учитель хімії середньої школи № 45 м. Києва;

дочка - Ярощук Світлана Андріївна, навчається у 7 класі середньої школи № 88 м. Києва.

22 жовтня 2000 р. Ярощук А.В.

Додаток 18

___________________________________

(назва підприємства)

___________________________________

(назва структурного підрозділу)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВИ №______

на 20_____р.

Індекс справи

Заголовок справи (тому,

частини)

Кількість справ

(томів, частин)

Строк зберігання справи (тому,

частини) і номер статті за Переліком

Примітки

_________________________________ _______________

(посада керівника структурного підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

______________________________________ __________________

(посада керівника архівного підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)

___________________ (дата)

Додаток 19

Шановна Ірино Петрівно!

Знаємо, що Ви шукаєте працівника на посаду______________. Дозвольте рекомендувати Вам пані Омельченко Олександру Вікторівну, з якою ми знайомі вже протягом трьох років. Ми працювали з нею в Банку "Ресурс", де вона пройшла шлях від провідного спеціаліста до начальника служби діловодства.

За час роботи пані Олександра виявила себе з найкращого боку. Вона принципова, уважна до колег, професійно підготовлена, вміє самостійно приймати рішення, любить свою роботу. Брала участь у складанні Інструкції з діловодства, посадових інструкцій працівників відділу, провела 5 семінарів з діловодства для працівників Банку та організовувала семінари підвищення кваліфікації працівників разом з навчальними центрами. Має досвід редагування текстів нормативних і розпорядчих документів.

Гадаю, що, прийнявши на роботу Омельченко Олександру, Ви зробите правильний вибір.

З повагою

Начальник управління справами

Банку "Ресурс" Довбуш О.Д. Довбуш

Додаток 20

Форма обкладинки справи

Код державної архівної установи, архівного

Відділу міської ради____________________

Код установи

___________________________________

____________________________________

____________________________________

Ф. №__________________________

Оп. №_____________________

Справа №___________________

(Найменування державної архівної установи, архівного відділу міської ради) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Найменування підприємства і структурного підрозділу)

______ СПРАВА № _____________ ТОМ №__________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Заголовок справи)

_________________________________________________________________

(дата)

________________________ На __________аркуш.

Ф. №______________ Зберігати__________

Оп. №_______________

Справа№____________

_____________________________________________________________________
8-09-2015, 12:34

Страницы: 1 2 3 4
Разделы сайта