Естественным вскармливанием грудного ребенка называется вскармливание его грудным молоком. Количество молока. Калорийный расчет. При вскармливании ребенка грудью могут возникнуть трудности, связанные с матерью. Затруднения со стороны ребенка.
Лактация - процесс образования грудного молока. Польза раннего прикладывания новорожденного к груди. Обучение технике грудного вскармливания. Кормление по требованию. Необходимость ночного кормления. Пролактин и окситоцин – гормоны периода лактации.
Стан всмоктувальної функції тонкої кишки у хворих перитонітом. Білковий та ліпідний обмін в досліджуваних групах. Біоелектрична активність тонкої кишки у хворих після операції. Оптимальні строки початку ентерального харчування при кишковій недостатності.
У результаті проведення комплексного вивчення параметрів м'язового скорочення показано, що глибокий гіпотиреоз (тироїдектомія) якісно змінює енергетику скоротливого акту, що виражається в зміні основних показників ерготропної і термогенної функції.
Ревматоїдний артрит на сучасному етапі розвитку медицини в Україні. Хронічне системне запальне захворювання сполучної тканини з прогресуючим ураженням суглобів за типом симетричного ерозивно-деструктивного артриту. Відновлення втраченої функції кінцівки.
Дослідження етіології, патогенезу, класифікації та методів лікування емпієми плеври - гнійного запалення вісцерального та парієтального її листків, що супроводжується накопиченням гною в плевральній порожнині. Аналіз первинної та вторинної емпієма плеври.
Теоретичні основи і особливості екстрагування рослинної сировини з клітинною структурою, стадії процесу та їх кількісні характеристики, вимоги до екстрагентів. Способи отримання, очищення і зберігання настойок, рідких, густих i сухих екстрактів, витяжок.
Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засобу діагностики та контролю ефективності кислотоінгібуючої фармакотерапії пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань. Сучасна фармакотерапія із застосуванням інгібіторів Н+, К+, АТ-ази, їх суть.
Вивчення варіантної анатомії і морфометричних даних судин, що прямо або опосередковано беруть участь у формуванні вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій. Функціональна вагомість артеріального міжклубового колектора.
Доцільність застосування тіотриазоліну для попередження токсичних уражень міокарда, спричинених цитостатиком доксорубіцином. Захисна дія проявляється дозозалежним зменшенням токсичності даних препаратів, за умов доксорубіцинової і фторидної інтоксикації.
На основі результатів експериментальних досліджень встановлена виразна протизапальна дія екстракту “Локорин”. Протизапальна дія досліджуваного екстракту обумовлена його мембранопротекторними, антиоксидантними та капілярозміцнювальними властивостями.
Біологічні основи паразитології. Класифікація паразитичних форм тврин. Вплив паразита на хазяїна. Шляхи розселення та пошук хазяїна. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa, їх класифікація та опис.
Застосування хімічних засобів захисту плодових насаджень та потенційна небезпека забруднення ними об’єктів навколишнього середовища, що створює загрозу як для здоров’я населення. Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасних хімічних засобів захисту садів.
Развитие ателектазы легких при попадании в дыхательные пути инородных тел, при острой пневмонии и бронхиальной астме. Неотложная помощь и госпитализация при пневмотораксе. Синдром дыхательных расстройств у новорожденных. Диагностика и лечение коклюша.
Модификации дыхательных контуров и их различия по эффективности, сложности и удобству пользования. Инсуффляция, капельная масочная анестезия, контуры Мэйплсона, реверсивный контур и реанимационные дыхательные мешки; их функциональные характеристики.
Функции и составные органы дыхательной системы, их формирование и строение. Характеристика гортани и трахеи, способность к регенерации слизистой воздухоносных путей и их эпителия. Основная функция кожи, строение волос, потовых и сальных желез, ногтей.
Анатомия как наука. Гортань: хрящи, связки и сочленения, мышцы, полость и ее функции. Физиология органов речи. Типы дыхания, емкость легких и дыхание при речи. Механизм голосообразования, шепота. Сила, высота и тембр голоса. Диапазон и регистры голоса.
Дыхательная функция легких: газообмен наружный и внутренний. Размножение человека, его значение. Овуляция, менструальный цикл, наступление беременности и угроза выкидыша. Гигиеническая оценка подбора и хранения игрушек в зависимости от возраста.
Патология дыхательных путей. Идиопатические гиповентиляционные синдромы. Нарушения ритма дыхания. Нервно-мышечная, "каркасная" дыхательная недостаточность. Утомление дыхательных мышц. Причины обструкции и обструктивных заболеваний. Газовый состав крови.
Внешнее дыхание, эффективность газообмена, интеграция и координация функций различных органов. Структура воздухоносных путей и паренхимы легких. Эластичность как мера упругости легочной ткани. Потоки в легких: ламинарный, турбулентный или переходной.
Разделы сайта